Breaking News

Featured Post

Qualcomm xây hẳn phòng thí nghiệm ở Việt Nam để phục vụ VinSmart, BKAV và Viettel

Phòng thí nghiệm này được đặt ở trung tâm thành phố Hà Nội, cung cấp dịch vụ kiểm thử cho các đối tác là nhà sản xuất thiết bị gốc trong nướ...

Được tạo bởi Blogger.

Popular Posts

Popular Posts